Egzamin na certyfikat kompetencj zawodowych

Kto może przeprowadzać egzamin?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (We) Nr 1071/2009 Z Dnia 21 października 2009roku ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz z § 2 Rozporządzenia Ministra Transport z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji czyli egzaminowania i wydawania certyfikatu jest:

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie ( jednostka wyznaczona przez Polskę )

( jednym słowem firmy które szkolą nie mogą przeprowadzać egzaminu ani być członkami komisji egzaminacyjnej a egzaminatorzy z instytutu nie mogą przygotowywać do egzaminu , prowadzić kursów)

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencj zawodowych?

Egzamin polega na pisemnym rozwiazaniu testu oraz dwóch zadań problemowych

Czas egzaminu to 4 godziny


Pierwsza część egzaminu na certyfikat (max.120 min):

Test

Składa się z 64 pytan wielokrotnego wyboru

Jedno pytanie zawiera cztery możliwe odpowiedzi. Poprawne odpowiedzi zaznaczamy „x”( krzyżykiem).

W przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na zadane w teście 1 pytanie kandydat otrzymuje 1punkt

Większość pytań zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź .

Jednak test zawiera również pytania na które odpowiedzi są dwie i więcej.

Zatem kiedy osoba zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi na trzy które to powinny być udzielone otrzymuje 0 punktów za dane pytanie, czyli nie ma punktacji cząstkowej.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 64 pytania -> 64 punkty

Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 32 punkty

Kandydat ma na rozwiązanie testu 120 minut czyli 2 godziny i jest to niewątpliwie wystarczająco dużo czasu. Powiedzielibyśmy ,że wprost za dużo. Oczywiście mowa o osobach które dobrze przygotowały się do egzaminu.


Druga Pierwsza część egzaminu na certyfikat (max.120 min):


Dwa zadania


Każda osoba po oddaniu komisji testu otrzymuje 2 zadania problemowe wylosowane komputerowo z bazy zadań w ITS ( dwa zadania z niżej podanych pięciu typów tematycznych).

Do zadań dołączone są czyste kartki z logo „ITS” i tylko tych kartek może kandydat użyć do rozwiązania pisemnego zadania .

Zadanie część pierwsza

Ściśle związane jest z czasem pracy kierowcy WE 561/2006, a tematyka dotyczy transportu ładunków w ruchu międzynarodowym z przekroczeniem jednej lub kilku granic lądowych jak i morskich ( tzw. Promy) wykonywanym przez:

 1. Jednego kierowcę

 2. Dwóch kierowcówZadanie część druga


 1. Wyliczenie płac kierowców

 2. Wyliczenie rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o wyliczenie kosztów wstępnych i miesięcznych

Każde zadanie na certyfikat należy dokładnie obliczyć , jednak same wyniki nie wystarczą . Do każdego wyliczenia należy dodać komentarz wyjaśniający tok rozumowania,(wy liczeń) jak i dodać odpowiednie opisy następujących po sobie wykonanych czynności.


Co kandydat musi zabrać ze sobą na egzamin?

 1. Dowód osobisty lub paszport

 2. Kalkulator

 3. Przybory do pisania

Na egzaminie obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz własnych brudnopisów.


W jakim terminie ukażą się wyniki z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Przewoźnika?

Na wynik z egzaminu musimy czekać nie mniej niż jeden tydzień a maksymalnie dwa tygodnie

W przypadku wyniku pozytywnego z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych instytut transport samochodowego uzyskany certyfikat wysyła pocztą polską na adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Jeśli wynik z egzaminu jest negatywny co należy zrobić?

W przypadku otrzymania wyniku negatywnego z egzaminu kandydat ma prawa przystapić do ponownego egzaminu tzw. Egzaminu poprawkowego.

W tym celu należy złożyć wniosek do ITS w Warszawie oraz dokonać opłaty w wysokości 500 zł na konto ITS ( opłata za egzamin poprawkowy)

Ilość podejść do egzaminu jest nieograniczona

My jednak sugerujemy ,aby nie zwlekać tylko jak najszybciej podchodzić do kolejnego egzaminu z uwagi, iż materiał egzaminacyjny ciągle się zmienia.

Jak długo ważny jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego wydany jest osobie która go uzyskała bezterminowo.

Jakie są opłaty za egzamin ?

Opłaty które musicie państwo dokonać na konto Instytutu Transportu Samochodowego wynoszą odpowiednio:

Opłata za egzamin i wydanie certyfikatu - 800,00zł

(opłata za egzamin poprawkowy - 500zł)

WZÓR CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:

POBIERZ:

https://zaplecze.biznes.gov.pl/FileManager/read/ZG9jdW1lbnRfYXR0YWNobWVudHMvMjI3NS9DZXJ0eWZpa2F0X2tvbXBldGVuY2pJX3RyYW5zcF9kcm9nX1daT1IucGRm


WNIOSKI NA EGZAMIN CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ PRZYSTĄPIENIE DO PIERWSZEGO EGZAMINU

POBIERZ:

https://www.its.waw.pl/doc_media/certyfikacja/Wniosek_02092013.pdf


WNIOSEK POPRAWKOWY

POBIERZ:

https://www.its.waw.pl/doc_media/certyfikacja/Zgloszenie_na_egzamin_poprawkowy.pdf


TERMINY EGZAMINÓW ITS
https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

WYNIKI EGZAMINU
https://www.its.waw.pl/9850,pl,Wyniki-egzaminow.html

PRZYKŁADOWE TESTY I ZADANIA NA EGZAMINIE
https://www.its.waw.pl/9861,pl,Przykladowe-testy-i-zadania.html

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT
https://www.its.waw.pl/9856,pl,Jak-uzyskac-certyfikat.html

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY
https://www.its.waw.pl/9853,pl,Zakres-wymaganej-wiedzy.html

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW EGZAMINU
https://www.its.waw.pl/9855,pl,Informacja-dla-Kandydatow.html

REGULAMIN EGZAMINU NA CERTYFIKAT
https://www.its.waw.pl/doc_media/certyfikacja/DziennikUrzedowyMI_poz.3_2019-sig.pdf
PODSTAWA PRAWNA EGZAMINU
https://www.its.waw.pl/9857,pl,Podstawa-Prawna-Certyfikacji.html


Egzaminy zazwyczaj rozpoczynają się o godz. 8:00, 12:00, 16:00 (SOBOTA,NIEDZIELA)


 • Pani Viola po prostu umie nauczyć. Najlepszy belfer z jakim człowiek miał do czynienia !!! Dla ludzi nie znających tematu nie ma nic lepszego. Zdane za pierwszym razem !!! Dziękuję P. Violu !!!

  . . .
 • Wrześniowy kurs w Lublinie, Transport Osób egzamin 7 października w W-wie dziś wynik egzaminu - POZYTYWNY za pierwszym razem :) Pani VIOLU - DZIĘKI !

  . . .
 • Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłem biorąc pod uwagę wszystkie w jakich brałem udział. Pani Viola mistrzowsko prowadzi do egzaminu, który ja zdałem za pierwszym podejściem i absolutnie każdy po takim szkoleniu zda!!!! Zdecydowanie polecam wszystkim!!!!!

  . . .

Kontakt

KOAL

ul.Nałęczowska 18

20-701 LUBLIN

biuro@koal.com.pl

tel.536 499 499

tel.515 976 699